PetCenter
PetCenter

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Toto potvrdenie spoločnosti PetCenter CZ s.r.o, so sídlom Do Čertous 2634/7, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00, identifikačné číslo: 44797273, zapísané v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 6648 pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk).

Toto Vaše potvrdenie môžete kedykoľvek zrušiť a obchodné oznámenia Vám nebudú ďalej zasielané.

 

I. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je súhlas s týmto správcom v zmysle článku 6 ods. 6 odst. 1 písm. a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „nariadenie“).

II. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správca vašich osobných údajov je spoločnosť PetCenter CZ s.r.o, so sídlom Do Čertous 2634/7, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00, identifikačné číslo: 44797273, zapísané v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 6648 len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

Správca nemenoval poverenie na ochranu osobných údajov.

III. Účel spracovania osobných údajov

IV. Doba uloženia osobných údajov

V. Ďalší príjemcovia osobných údajov

VI. Práva subjektu údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požiadať správcu o prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo na výhradu proti spracovaniu vašich osobných údajov a právo na prenos vašich osobných údajov.

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov došlo k porušeniu alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť poskytovať osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonným ani zmluvným požiadavkami ani nie je požiadavkami, ktorý je nutný k uzavretiu zmluvy.

V prípade, že kupujúci usúdi, že predávajúci alebo spracovateľ (článok 9.5) vykonáva spracovanie svojich osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:

požadovať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

požadovať, aby predajca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najme sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je kupujúci podľa predchádzajúceho vyhlásenia oprávnený, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezprostredne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci nebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je narušené oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podaním na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

 

V Prahe dňa 23.05.2018